Login: Hasło:
 Pomoc
wróć do listy [11 z 5342]

Nowe zasady praktycznej nauki zawodu

Od 1 września obowiązują nowe szczegółowe warunki oraz tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w placówkach kształcenia praktycznego lub ustawicznego a także w warsztatach i pracowniach szkolnych oraz u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zobacz porady z zakresu prawa oświatowego>>>

Ponadto przepisy określają jakie informacje powinny zawierać umowy o praktyczną naukę zawodu, zawierane między dyrekcją szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktykę (m.in. prawa i obowiązki stron umowy, sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów). Określono również kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu. Nowe regulacje uwzględniają także zmiany reformy szkolnictwa określające docelową strukturę szkolnictwa zawodowego tj.:

    3-letnią branżową szkołę I stopnia,
    3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
    2-letnią branżową szkołę II stopnia,
    5-letnie technikum,
    szkołę policealną.

Od 1 września 2017 r. zaczęła funkcjonować branżowa szkoła I stopnia. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia nastąpi od roku szkolnego 2020/2021. Natomiast kształcenie w 5-letnim technikum rozpocznie się od 1 września 2019 r.

Takie zmiany od 1 września 2017 r. wprowadziło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644)

oprac. Agata Pinzuł

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00