Login: Hasło:
 Pomoc
Wideoszkolenia » Planowane szkolenia
W najbliższym czasie zostaną dodane poniższe szkolenia:
 • Która jednostka powinna realizować zadania zlecone – CUW czy OPS
 • Według jakiego schematu zostały stworzone grupy paragrafów wydatków
 • Co grozi pracodawcy za nieprzechowywanie lub zgubienie informacji o godzinach przepracowanych przez zleceniobiorcę
 • Czy listy obecności są obowiązkowe i jak długo trzeba je przechowywać
 • Czy urlop wychowawczy przysługuje tylko biologicznym rodzicom dziecka
 • Kiedy powołanie inspektora ochrony danych osobowych pod rządami RODO będzie obowiązkowe
 • Jak postępować z aplikacjami niezatrudnionych kandydatów do pracy
 • Jaką stawkę podatku rolnego należy wpisać w SP-1, jeżeli rada gminy nie obniżyła ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa opodatkowania podatkiem rolnym
 • Czy zajście w ciążę w czasie urlopu wychowawczego i skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego przerywa ten urlop
 • Jak należy postępować z CV w wersji elektronicznej
 • Czy osobę wracającą z urlopu rodzicielskiego można przesunąć na inne stanowisko
 • Czy można zwolnić pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, który wrócił do pracy na 7/8 etatu
 • Czy można zapisać w regulaminie pracy kary finansowe za spóźnianie
 • Jak skutecznie wyegzekwować podatki w gminie
 • Czy pod rządami RODO pracodawca będzie mógł przetwarzać dane o niekaralności pracownika
 • Czy każdy pracownik musi podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Jaki jest okres przedawnienia składek ZUS – 5 czy 10 lat
 • Czy pracodawca może prosić kandydata do pracy o referencje
 • Zasady zakładania podteczek na przykładzie

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2018 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00